ﺳﻪشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷ ۹۹۰ مرتبه

مناقصه

بروزرسانی شده در تاریخ 22 خرداد 1397

تجدید مناقصه سلف 97


 بروزرسانی شده در تاریخ 9 اسفند 1396

تجدیدنظرشده قرارداد سلف 97


بروزرسانی شده در تاریخ 5 اسفند 1396

***** بزودی قرارداد و فایلهای جدید مربوطه بارگذاری می گردد. *****


 بروزرسانی شده در تاریخ 29 بهمن 1396

تجدید مناقصه خرید پرسی سلف


بروزرسانی شده در تاریخ 16 بهمن 1396

مناقصه خرید پرسی سلف 97


 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶