ﺳﻪشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱ ۲۶۹۴ مرتبه

فرم ها

فرم های وام


فرم های آموزشی

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


(تذکرات بسيار مهم برای دانشجويان آماده دفاع )

تذکر 1:

ثبت نام در پايگاه ثبت اطلاعات پايان نامه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران (IRANDOC) و گرفتن پرينت از آن به منظور درج کدرهگيری و تاييد توسط مدير آموزش علاوه بر تکميل فرم های مربوطه (قابل دانلود) الزامی است.

تذکر 2:

راهنماي آماده نمودن سی دی پايان نامه ارشد مطالعه گردد و مطابق شرايط  ذکر شده سی دی تحويل داده شود.


فرم های پایان نامه


فرم های پژوهشی


فرم های شاهد و ایثارگر


فرم های کارآموزی


فرمهای مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

فرم درخواست جذب عضو هیات علمی

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶