امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۰۸:۴۰ ۱۲۶۶ سمیه قلندری
فرمهای مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
  • فرم درخواست ایجاد رشته از دفتر گسترش آموزش عالی
  • فرم درخواست جذب عضو هیات علمی
  • فرم معرفی اعضاء هیأت علمی برای استفاده فرزندان آنها از مفاد بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیأت علمی
  • فرم ترفیع اعضای هیأت علمی
  • دستورالعمل گزارش توجیهی ایجاد رشته.doc
  • دستورالعمل تهیه پاورپویوینت و سرفصل.docx
  •  پاورپوینت ایجاد رشته جدید .pptx
  • پاورپوینت تغییر برنامه درسی.pptx
  • جدول تخصيص درس برای هر استاد  در ایجاد رشته جدید.docx

 

 

 

 

Powered By VeehanSoft