امروز ﺳﻪشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۱۹:۱۹ سمیه قلندری
کارکنان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه
  نام و نام خانوادگی سمت شماره مستقیم شماره داخلی
محمدحسن زارع سراجی مسئول دفتر معاونت 34552018 218
شهربانو فرشاد دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی 34552015 215
نرگس یوسفی قاسم خیلی امور حق التدریس 34552012 212

 

>>>مدیران گروه ها<<<

  نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
دکتر سیدعبداله موسوی

مدیر گروه مهندسی برق

مشخصات کامل

264
مهندس مهدی محمودجانلو

مدیر گروه مهندسی صنایع - کارشناسی

مشخصات کامل

263
دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی

مدیر گروه مهندسی صنایع  - کارشناسی ارشد

مشخصات کامل

263