امروز پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۱۲:۰۵ ۵۸۴۰۹ سمیه قلندری
سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

توجه:

از این پس برای دسترسی به همه ی سامانه ها به صورت یکجا و مشاهده پیغام های هر سامانه (در صورت وجود)

به سامانه ی login.mazust.ac.ir مراجعه فرمایید

راهنمای سامانه


آموزشی

 وبلاگ

راهنمای استفاده

 اسناد

CRM آموزشی

راهنمای استفاده

نقل و انتقال دانشجویی

کارگاه های آموزشی

راهنمای استفاده

ملاقات های حضوری

پرسشنامه تحقیقاتی

صدور گواهی آنلاین

راهنمای استفاده 

تسویه حساب آنلاین

راهنمای استفاده

شناسنامه الکترونیک(CV)

نظرسنجی الکترونیک

کتابخانه دیجیتال

رسانه های دیجیتال

همایشها و کنگره ها