امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
اخبار ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۲۲:۱۷ ۱۱۷۵ حسن بابوئی
خبر بسیار مهم در خصوص امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵
خبر بسیار مهم در خصوص امتحانات نیمسال اول 96-95(تا پایان امتحانات و ثبت نمرات و بررسی اعتراضات و نهایی شدن نمرات، هر روز به مطالب تکمیلی این خبر مراجعه نمایید و مسئولیت عدم اطلاع دانشجویان از این اخبار بر عهده دانشگاه نخواهد بود)

خبر بسیار مهم در خصوص امتحانات نیمسال اول 96-95

(تا پایان امتحانات و ثبت نمرات و بررسی اعتراضات و نهایی شدن نمرات،

هر روز به مطالب  تکمیلی این خبر مراجعه نمایید

و مسئولیت عدم اطلاع دانشجویان از این اخبار بر عهده دانشگاه نخواهد بود)

(ساعت و تاریخ درج خبر چهارشنبه 1395/10/15 ساعت 18:00)

بسیار مهم

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که بابت شهریه (مقطع کارشناسی مبلغ بیش از 2.000.000 ریال و مقطع ارشد مبلغ بیش از 5.000.000 ریال) به دانشگاه بدهکار می باشندٰ لازم است در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی تا مبلغ تعیین شده اقدام نمایند.

بدیهی است عدم تسویه بدهی منجر به ممانعت از شرکت در جلسه امتحان خواهد شد.

 

جهت مشاهده لیست بدهکاران اینجا کلیک نمایید

 

 

(ساعت و تاریخ درج خبر سه شنبه 1395/10/7 ساعت 8:00)
 
>>>>  اصلاحیه:  <<<<
 
***(بسیار مهم)*** : از روز چهارشنبه 1395/10/8 برای ثبت و ذخیره اثر انگشت به مرکز کامپیوتر(سایت) و یا محل هایی که در دانشگاه در نظر گرفته شده مراجعه نمایید.

(ساعت و تاریخ درج خبر دوشنبه  1395/10/6 ساعت 22:55)
 
1- برای اولین بار در کشور، قرار بر این است که حضور و غیاب امتحانات دانشگاه با ثبت اثر انگشت در هنگام ورود به جلسه صورت گیرد. 
 
با اجرای این روش:
 
1-1- تردد متعدد و مراجعه مراقبین در طول جلسه امتحان به صندلی دانشجویان در هنگام برگزاری امتحان و برهم زدن تمرکز دانشجویان حذف خواهد شد.
2-1- نیازی به داشتن و پرینت کارت ورود به جلسه و همراه داشتن آن در جلسه امتحان نمی باشد.
3-1- از ورود دانشجویانی که امتحان ندارند به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.
4-1- ثبت حضور و غیاب امتحان به طور خودکار انجام خواهد شد و نیازی به امضا نخواهد بود مگر آنکه در دسترسی به اینترنت دانشگاه خللی ایجاد شود که در آن صورت روش قبلی فقط با داشتن کارت شناسایی معتبر انجام خواهد  شد.
5-1- اطلاعات لازم برای دانشجویانی که بیش از یک امتحان دارند، بسادگی در اختیار مراقبین قرار می گیرد و دیگر دانشجویان نگران عدم اطلاع مراقبین از این موضوع نخواهند بود.
6-1- از تخلف های متعدد از جمله جایگزینی افراد بحای دیگری جلوگیری به عمل می آید.
7-1- شماره صندلی در هنگام ورود به شما توسط سامانه نمایش داده خواهد شد.
 
 
2- برای اجرای این برنامه ما را یاری نمایید و به نکات زیر توجه کنید:
1-2-(بسیار مهم)از روز سه شنبه 1395/10/7 برای ثبت و ذخیره اثر انگشت به مرکز کامپیوتر(سایت) و یا محل هایی که دانشگاه در نظر گرفته شده مراجعه نمایید
2-2- حتما باید قبل از ورود به جلسه امتحان، ثبت اثر انگشت صورت گیرد.
3-2-  حتما باید تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری اولین امتحان شما  این کار انجام گردد تا اطلاعات شما در سامانه ثبت گردد .
4-2- ثبت اثر انگشت و عکس، کمتر از یک دقیقه به طول می انجامد و دو دستگاه کامپیتر و دو کارشناس برای آن تعبیه شده است.
5-2- اگر به علت استفاده از فرجه در خارج از شهرستان هستید، باید حداکثر یک  روز قبل از شرکت در اولین امتحان خود در دانشگاه با در دست داشتن کارت شناسایی حضور داشته یاشید و به مرکز کامپیوتر مراجعه کنید. در  صورت مفقود شدن کارت، از طریق سامانه هویت شما در صورتی که عکس در آن بارگزاری شده باشد، قابل شناسایی می باشد.
 6-2- دانشجویانی که در صبح اولین روز امتحان دانشگاه، باید در جلسه امتحان حضور داشته باشند باید در طول این هفته یا هفته آینده برای ثبت اثر انگشت مراجعه نمایند.
7-2- در هنگام ورود به جلسه، با ثبت اثر انگشت و تایید سامانه، مجوز ورود به سالن امتحان داده خواهد شد.
8-2- از ورود افرادی که عکس موجود در سامانه را ثبت ننموده اند و یا فاقد عکس پرسنلی استاندارد  باشند جلوگیری به عمل می آید و اجازه ورود به سالن امتحانات را نخواهند داشت. عکس باید با زمینه سفید یا تک رنگ- غیر سلفی  و یا با پوشش متعارف، تمام رخ و استاندارد مانند عکس شناسنامه یا پاسپورت باشد.
9-2- در هنگام ثبت اثر انگشت برای صحت صاحب اثر انگشت، از طریق دوربین، عکسی نیز همزمان گرفته می شود، لذا رعایت پوشش متعارف و مناسب الزامی می باشد.
 
 
3- دانشجویانی که به علت انتظار رای کمیسیون موارد خاص، ثبت نام و انتخاب واحد ننموده اند، حتما با مراجعه به آموزش و امور دانشجویی، تاییدیه و مجوز ورود به جلسه امتحان، درس های مورد نظر را با قید مشخصات دقیق(نام درس - شماره درس و شماره گروه و نام مدرس) دریافت نموده و به کارشناس آموزش جهت درج در بانک اطلاعات تحویل نمایند، در غیر اینصورت امکان بررسی و مجوز حضور در جلسه امتحان را نخواهند داشت. اینکار باید تا چهارشنبه هفته آینده (1395/10/155) صورت گیرد.
 
4- دانشجویانی که بدهی بیش از حد مجاز(بیشتر از 2/000/000 ریال برای دانشجویان کارشناسی و 5/000/000 ریال برای کارشناسی ارشد) دارند باید یا تسویه نمایند و یا برگه تاییدیه امور مالی را برای اجازه امتحان، با مهر امور مالی در اختیار داشته باشند و در هنگام ورود به جلسه به مراقبین نشان دهند، در غیر اینصورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت.
Powered By VeehanSoft