امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
اخبار ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۸ ۲۶۰ حسن بابوئی
برگزاری کارگاه آموزشی LATEX
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر کارگاه آموزشی LATEX را در روز یک شنبه مورخ 95/09/21 در کلاس 113 دانشکده فنی و مهندسی برگزار می نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی آقای جعفرنژاد مراجعه نمائید.

                                                            

Powered By VeehanSoft