امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
اخبار ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۶:۲۵ ۱۰۵۳ سمیه قلندری
الزام شرکت کلیه دانشجویان در نظرسنجی اساتید نیمسال اول ۹۶-۹۵
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلیه دانشجویان موظفند از تاریخ 20 الی 30 آذر ماه با مراجعه به سامانه نظرسنجی در نظرسنجی اساتید نیمسال اول 96-95 شرکت نمایند. لازم به ذکر است شرکت در نظرسنجی اجباری بوده و عواقب ناشی از عدم شرکت در نظرسنجی بر عهده دانشجو می باشد.

   الزام شرکت کلیه دانشجویان در نظرسنجی اساتید نیمسال اول 96-95  

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلیه دانشجویان موظفند از تاریخ 20 الی 30 آذر ماه با مراجعه به سامانه نظرسنجی در نظرسنجی اساتید نیمسال اول 96-95 شرکت نمایند. لازم به ذکر است شرکت در نظرسنجی اجباری  بوده و عواقب ناشی از عدم شرکت در نظرسنجی بر عهده  دانشجو می باشد.

http://vote.mazust.ac.ir

 


دانشگاه علم وفناوری مازندران

University of Science and Technology of Mazandaran

Powered By VeehanSoft