امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
اخبار ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۱۵:۲۶ ۴۵۱ سمیه قلندری
دومین اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان بدهکار شهریه(جدید)
کلیه دانشجویانی که بابت شهریه بدهکار می باشند تا پایان آذرماه فرصت دارند نسبت به تسویه حساب کامل آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از مهلت تعیین شده لیست دانشجویان بدهکار جهت عدم صدور کارت ورود به جلسه به حوزه آموزش ارسال می گردد....

***** بسیار مهم *****

      قابل توجه دانشجویان بدهکار شهریه     

کلیه دانشجویانی که بابت شهریه بدهکار می باشند تا پایان آذرماه فرصت دارند نسبت به تسویه حساب کامل آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از مهلت تعیین شده لیست دانشجویان بدهکار جهت عدم صدور کارت ورود به جلسه به حوزه آموزش ارسال می گردد.

لیست دانشجویان بدهکار شهریه

Powered By VeehanSoft