امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
اخبار ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۲۱:۳۵ ۳۸۰ سمیه قلندری
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی
اعضای محترم هیات علمی می توانند جداول ترفيــع ماده 1، 2 و 3 - آموزشی، پژوهشی و اجرایی ،فرم درخواست ترفیع عضو هیات علمی، فرم درخواست تجدیدنظر در ترفیع عضو هیات علمیرا از ادامه مطلب دریافت و تکمیل نمایند....

 

جهت دریافت فلو چارت بررسی ترفیع اعضای هیات علمی، جداول ترفيــع ماده 1، 2 و 3 ( آموزشی، پژوهشی و اجرایی)، فرم درخواست ترفیع عضو هیات علمی، فرم درخواست تجدیدنظر در ترفیع عضو هیات علمی اینجا کلیک نمایید.

Powered By VeehanSoft