Skip to content

گاهنامه روابط عمومی دانشگاه

نشریه الکترونیکی

شماره یک ( مهر و آبان 1400 ) شماره دو ( آذر و دی 1400 )
شماره سه ( بهمن و اسفند 1400 ) شماره چهار ( فروردین و اردیبهشت 1401 )
شماره پنج ( خرداد و تیر 1401 ) شماره شش ( مرداد و شهریور 1401 )
شماره هفت (پاییز 1401) شماره هشت
 
شماره نه شماره ده
   
شماره یازده شماره دوازده
   
شماره سیزده شماره چهارده
   
شماره پانزده شماره شانزده
   
شماره هفده شماره هجده
   
شماره نوزده شماره بیست