Skip to content

اطلاعیه شماره 6 ثبت نام کارشناسی 1400

 

اطلاعیه شماره 6: مشاهده برنامه کلاسی به تفکیک رشته نیمسال اول 1401-1400

 

دانشجویان گرامی می توانید به سامانه آموزش دانشگاه به آدرس https://reg.mazust.ac.ir  مراجعه نموده و تعرفه انتخاب واحد خود را در سامانه آموزش از قسمت گروه های درسی ارائه شده با وارد نمودن ترم 14001 مشاهده نمایند.

 

لازم به ذکر است که شروع کلاس­ها از روز شنبه مورخ  10 مهر خواهد بود.

 

 

 جهت استفاده ی صحیح از سامانه، پیش از ورود به سامانه به راهنمای آن توجه کنید. (اطلاعیه شماره 7).

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

 

 

دانشکده مهندسی شیمی و صنایع:

 

 

دانشکده علوم:

 

 

آموزش

دانشگاه علم و فناوری مازندران