Skip to content

مناقصه مشاوره ای و سلامت- ورزشی-فرهنگی و رفاهی1398

بروزرسانی شده در تاریخ 6 آبان 1398

 

تذکر: این مناقصه تا ساعت 16 عصر روز دوشنبه 1398/08/13 تمدید گردید و زمان بازگشایی اسناد، ساعت 11 صبح روز سه شنبه 14 آبان 1398می باشد.

سایر موارد کما فی السابق، بصورت خود باقی می باشد

 

 

تجدید مناقصه خدمات مشاوره ای و سلامت، ورزشی، فرهنگی و رفاهی

مهر 1398