Skip to content

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها

 


فرم های وام


فرم های آموزشی

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی

معرفی به استاد و امتحان تکدرس فارغ التحصیلی

حذف تبصره ماده17

مرخصی تحصیلی

حذف ترم

تصویب پروژه(pdf)

تصویب پروژه(فایل word)

تمدید پروژه

دریافت مجوز برای دفاع پروژه

صورت جلسه دفاع از پروژه

تقاضای تغییر رشته

درخواست انتقال دائم با تغییر رشته

درخواست انتقال دائم

برگ مخصوص تقاضای بررسی و حل مشکلات دانشجو

درخواست انصراف دائم

فرم حذف درس(حذف اضطراری)

فرم مهمانی

فرم نمره تکدرس فارغ التحصیلی

فرم پیشنیازی و همنیازی

فرم های کارآموزی

فرم بازدید علمی

فرم گزارش پیشرفت کار پروژه -رشته مهندسی شیمی

فرم گزارش پیشرفت کار پروژه -رشته مهندسی برق

فرم تعیین گرایش رشته مهندسی برق

فرم تعیین گرایش رشته مهندسی کامپیوتر


فرم های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
فرم قرارداد طرح پژوهشی دانشجويی اعضای هيات علمی(گرنت)

فرمهای انتخاب پایان نامه

فرمهای پروپوزال

فرم های تحویل پایان نامه

فرمهای سمینار

فرمهای مقالات

فرم حذف تبصره 1 ماده 14

فرم حذف درس(حذف اضطراری)

فرم حذف ترم

فرم مرخصی تحصیلی

فرم انتخاب استاد راهنما ارشد

فرم تمدید پایان نامه ارشد

فرم تقاضای بررسی افزایش سنوات تحصیلی

(تذکرات بسيار مهم برای دانشجويان آماده دفاع )

تذکر 1:

ثبت نام در پايگاه ثبت اطلاعات پايان نامه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران (IRANDOC) و گرفتن پرينت از آن به منظور درج کدرهگيری و تاييد توسط مدير آموزش علاوه بر تکميل فرم های مربوطه (قابل دانلود) الزامی است. 

تذکر 2:

راهنماي آماده نمودن سی دی پايان نامه ارشد مطالعه گردد و مطابق شرايط  ذکر شده سی دی تحويل داده شود.

فرم های پایان نامه

فرم های پژوهشی


فرم های شاهد و ایثارگر

فرم شناسایی دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرم های کارآموزی

دریافت آیین‌نامه واحد درسی کارآموزی

 دریافت فایل راهنمای اخذ واحد درسی کارآموزی

 لیست صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات مورد تایید مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 فرم درخواست واحد درسی کارآموزی

 فرم شماره 1- فرم ثبت مشخصات محل جدید کارآموزی پیشنهادی

 فرم شماره 2- فرم گزارش هفتگی کارآموزی

 فرم شماره 3- فرم گزارش ماهیانه کارآموزی

 فرم شماره 4- گزارش بازدید استاد کارآموزی از محل کارآموزی

 فرم شماره 5- گزارش ماهیانه سرپرست کارآموزی 

 فرم شماره 6- فرم ارزیابی واحد صنعتی کارآموزی

 فرم شماره 7- نظرات و پیشنهادات پایان دوره

 فرم شماره 8- فرم ارزشیابی کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی

 فرم شماره 9- ارزیابی نهایی کارآموزی

 نمونه فایل یک گزارش کارآموزی مورد تائید دانشگاه 

 


فرمهای مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

فرم درخواست جذب عضو هیات علمی

فرم شماره 1

مدارک مورد نياز علمی

مدارک مورد نياز عمومی

فرم ارسال مقاله