Skip to content

میزبانی دانشگاه علم و فناوری از یک رویداد بزرگ !

برگزاری جلسات و بازدید میدانی از دانشگاه به جهت آمادگی میزبانی از چهارمین جشنواره روابط‌عمومی‌ها و خبرنگاران برتر منطقه‌ی دو کشور