Skip to content

مراسم تودیع جناب آقای زواره و معارفه‌ی فرمانده‌ی جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری مازندران

سید احسان ساداتی ؛ فرمانده پایگاه ولایت شد ..