Skip to content

مراسم یادبود همکار گرامی ، مرحوم ابراهیم عسکری با حضور خانواده‌ی آن مرحوم در دانشگاه برگزار شد

روحش شاد و یادش گرامی ...