Skip to content

اقامه‌ی عزای سالار شهیدان ، حضرت امام حسین (ع) در دانشگاه علم و فناوری مازندران

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد ..