Skip to content

تقدیر از کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان‌های شهرستان با حضور ریاست دانشگاه علم و فناوری و هیات همراه

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری انجام شد