Skip to content

سومین فراخوان طرح جوانه / برنامه ملی گرنت فناوری

1 الی 15 خرداد 1401

به اطلاع می‌رساند فراخوان دور سوم «طرح گرنت جـوانه» از 1 خردادماه 1401 لغایت 15 تیر ماه خواهد بود. ثبت‌نام متقاضیان دریافت گرنت فناوری روی آدرس Techgrant.msrt.ir  آغاز شده است.  یادآور می‌شود که برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساهای) دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» برنامه‌ریزی شده است.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند،‌ مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود.