Skip to content

فراخوان طراحی معماری یادمان شهدای خوشنام دانشگاه علم و فناوری مازندران

همراه با تقدیر ویژه از طرح برتر

 برای دریافت فایل پیوست اینجا کلیلک کنید

 برای دریافت فایل کد اینجا کلیلک کنید

 برای دریافت فایل پلان اینجا کلیلک کنید