Skip to content

برگزاری آزمون انتخابی تیم مسابقه ریاضی دانشگاه در روز سه شنبه 27 فروردین

برگزاری آزمون انتخابی تیم مسابقه ریاضی دانشگاه

به اطلاع می رساند آزمون انتخابی تیم مسابقه ریاضی دانشگاه علم و فناوری مازندران

سه شنبه 27 فروردین ماه، ساعت 11:30 الی 13 برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام در آزمون،  دانشجویان عزیز میتوانند

مشخصات خود را به دکتر کمندی (با عنوان مسابقه ریاضی) CRM  نمایند.

شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است.