Skip to content

انتصاب دکتر علی کرمانی به عنوان سرپرست امور پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران

طی حکمی توسط دکتر ربانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران، دکتر احمدرضا ربانی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر علی کرمانی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را به عنوان سرپرست امور پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب کرد.

                 

ایشان همچنین بر اساس این حکم به عنوان عضو کمیته پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران منصوب شد. خاطر نشان می‌گردد که در ابتدای این مراسم، از زحمات مدیریت سابق این بخش، دکتر علیرضا ذکریازاده تقدیر و قدردانی بعمل آمد.