Skip to content

بازدید ریاست کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان و هیات همراه از دانشگاه علم وفناوری مازندران

با هدف بهبود فضای آموزش‌های آزاد

در راستای توسعه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه علم و فناوری مازندران، نشستی با حضور اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان مازندران در دانشگاه و با حضور معاون آموزشی و تحصيلات تکمیلی، روسای دانشکده‌ها، معاونین و مدیران برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر امامی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص پیشینه و امکانات موجود در دانشگاه مطالبی ارائه نمود.

        

سپس دکتر غلامپور ریاست محترم کمیته آموزش، انتظارات سازمان نظام مهندسی از دانشگاه در خصوص زمان و مکان برگزاری دوره‌ها و همایش‌ها را تشریح کرد. در پایان این نشست، ضمن انجام بازدید از فضای دانشگاه و سالن‌های همایشات، امکانات لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا اقدامات آتی با هدف تسریع برگزاری دوره‌ها صورت پذیرد.