Skip to content

نشست هیات رئیسه دانشگاه علم و فناوری مازندران با جانشین و معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور

با هدف اصلاح ساختار بودجه دانشگاه

نشست هیات رئیسه دانشگاه علم و فناوری مازندران با جانشین و معاونین امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف اصلاح برخی از ساختارهای بودجه‌ای دانشگاه برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با حضور دکتر ممبینی، جانشین سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر سیف‌الدین، رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان و دکتر الهیار، معاون هزینه‌ای امور آموزش عالی، تحقیقات ‌و فناوری برگزار شد؛ دکتر احمد رضا ربانی، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران با ارائه‌ی گزارشی از ساختار بودجه و هزینه‌کرد دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، عمرانی و هزینه‌ای و بیان چالش‌های پیش‌رو، به ارائه راهکارهایی در جهت رفع نواقص ساختاری بودجه اشاره کرد.

در ادامه این نشست، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور به تحلیل و بررسی شرایط بودجه‌ای دانشگاه پرداختند و قول مساعد جهت رفع مشکلات و جبران کاستی‌های مجموعه در حوزه بودجه داده شد.