Skip to content

استفاده از ظرفیت منطقه توریستی عباس‌آباد بهشهر در اسکان دانشجویان و برگزاری آزمون‌های حضوری دانشگاه

تمهید ویژه‌ی دانشگاه علم و فناوری مازندران :

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ با توجه به عدم بهره‌مندی این دانشگاه از فضای کافی خوابگاهی، از ظرفیت منطقه توریستی عباس آباد بهشهر به منظور اسکان دانشجویان و برگزاری آزمون‌های حضوری پایانی استفاده شد. 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گفت: پس از ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لزوم برگزاری آزمون‌های حضوری و با توجه به چالش موجود در عدم بهره‌مندی این دانشگاه از فضای کافی اسکان دانشجویی، مذاکرات و نشست‌های متعددی با مسئولین دانشگاهی و شهرستانی انجام و در نهایت منطقه گردشگری عباس آباد به منظور اسکان بخشی از دانشجویان اسکان و برگزاری آزمون‌های پایانی آنان انتخاب شد. 

              

دکتر مسیب احمدی افزود: برگزاری آزمون در دو حوزه امتحانی چالشی جدی برای حوزه‌های دانشجویی و آموزشی بوده است و هدف از این اقدام، فراهم آوری محیطی پویا و بهره‌مند از امکانات رفاهی کامل برای دانشجویان عزیز در آغاز مجدد آزمون‌های حضوری پس از دوره همه‌گیری کرونا است. 

شایان ذکر است که امتحانات پایان‌ترم دانشگاه علم و فناوری مازندران از تاریخ ٢۴ خردادماه آغاز شد و تا ۶ تیر ادامه خواهد داشت و در حال حاضر به همت کارشناسان دانشجویی و آموزشی به صورت همزمان در دو حوزه امتحانی در حال برگزاری است.