Skip to content

بازدید دکتر حسینی‌پور از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

در‌ حاشیه‌ی حضور پنج ساعته استاندار مازندران در دانشگاه

دکتر حسینی‌پور استاندار مازندران، روز سه شنبه 24 خرداد در ادامه بازدید خود از دانشگاه علم و فناوری مازندران، از مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه بازدید بعمل آورده و ضمن بازدید از دستاوردها و محصولات شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور این دانشگاه،  با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مرکز به گفت‌ و گو پرداختند.
ایشان با تاکید بر این که رشد و توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان، آینده‌ی کشور را تضمین خواهد کرد افزودند: باید تلاش شود تا موانع گسترش فعالیت این شرکت‌ها از سر راه این عزیزان برداشته شود. ایشان با عنایت به محدودیت فضای کنونی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه درخواست داشتند، طرح و نقشه ساختمان مناسب مرکز رشد جهت مساعدت استانداری تهیه گردد.

              
در این بازدید که فرماندار بهشهر، سرپرست دانشگاه و مدیران نیز حضور داشتند،‌ واحدهای مستقر با تشکر از دانشگاه علم و فناوری مازندران به جهت حمایت مادی و معنوی به بیان مهمترین مشکلات پیش‌ روی خود از جمله مکان استقرار واحدهای تولیدی، عدم حضور سرمایه‌گذار برای تولید صنعتی، بازار هدف و .. پرداختند و استانداری جهت پیگیری درخواست واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه، قول مساعد دادند.