Skip to content

انتخاب کارمند نمونه‌ی دانشگاه در دوره‌ی 1400_1399

سرکار خانم زهرا صابری

در راستای پاسداشت خدمات و تلاش‌های کارمندان دانشگاه علم و فناوری مازندران و با توجه به نقش مهم و اساسی کارکنان در تحقق اهداف دانشگاه؛ انتخاب کارمند نمونه دانشگاه در دوره‌ی 1400_1399 بر اساس دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه دانشگاه علم و فناوری مازندران و پس از تشکیل کمیته‌های حوزه های مربوطه و سپس کمیته نهایی انجام شد.

به این ترتیب سرکار خانم «زهرا صابری» به عنوان کارمند نمونه دانشگاه علم و فناوری مازندران در دوره گذشته انتخاب شدند. ضمن تقدیر از تلاش‌های ایشان و تبریک بابت کسب این عنوان، آرزوی موفقیت، صحت و سلامتی برای ایشان و تمامی کارمندان دانشگاه داریم.