Skip to content

اخذ موافقت قطعی با ایجاد رشته مهندسی عمران و آنالیز عددی در مقطع کارشناسی ارشد

دکتر محمدزاده خبر داد :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ دکتر حمید محمدزاده، ریاست دانشگاه از موافقت قطعی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی عمران (گرایش سازه) و آنالیز عددی در مقطع کارشناسی ارشد در این مرکز علمی خبر داد. پذیرش در این رشته به صورت روزانه خواهد بود.

                                   

با اخذ این رشته، تعداد رشته گرایش‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فناوری مازندران به عدد 9 خواهد رسید. شایان ذکر است که گروه مهندسی عمران و ریاضی این دانشگاه، متشکل از اعضای هیات علمی و اساتید مجرب فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی می‌باشد.