Skip to content

برگزاری مسابقات ورزشی در سطح اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

بمناسبت هفته تربیت‌بدنی

بمناسبت هفته تربیت بدنی ، مسابقاتی در 4 رشته انفرادی با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شد . در این مسابقات که از تاریخ 24/07/1400 الی 28/07/1400 در محیط دانشگاه علم و فناوری مازندران و در رشته‌های تیر اندازی با تفنگ بادی ، تنیس روی میز ، دوچرخه سواری نمایشی و مهارتی و بولینگ برگزار شد ؛ این نفرات حائز مقام‌های اول تا سوم شدند :

 

* تیراندازی با تفنگ بادی آقایان                                                                            

1. محمد سبحانی                                                                                                    

2. محمد جعفری و دکتر حمید محمدزاده                                                        

3. دکتر محسن رضایی

 

* تیراندازی با تفنگ بادی خانم‌ها

1. محبوبه رحمانی

2. زهرا براتی

3. زهرا عادلانی ، مرضیه اصغرپور، دکتر فریبا شادان  

                                                                                                   

* رشته تنیس روی میز آقایان

1. سید محسن جعفرنژاد

2. سید حسین پورعنقا

3. دکتر محمد مهدی پورهاشم

 

* رشته تنیس روی میز خانم‌ها                                                                                             

1. دکتر ماریا افشاری‌راد

2. ساناز بابایی

3. زهرا عادلانی

 

* رشته دوچرخه سواری مهارتی خانم‌ها

1. سید فرشته هاشمی تروجنی

2. دکتر ماریا افشاری‌راد

3. محبوبه رحمانی

 

* رشته ورزشی بولینگ خانم‌ها

1. ساناز بابایی

2. ربابه کاردگر

3. دکتر ماریا افشاری‌راد