Skip to content

افتخاری دیگر برای دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکتر حمزه خانپور ؛ بار دیگر ، سرآمد علمی ایران شد

دکتر حمزه خانپور، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران، با ارزیابی‌های انجام شده توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری) و بر اساس اطلاعات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه علمی وب آف ساینس، برای دومین سال متوالی، در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ١۴٠٠ قرار گرفت.

هرساله یکصد نفر از اعضای هیئت علمی کشور که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر هستند شناسایی و حمایت می شوند. بر این اساس، دکتر خانپور در رتبه ٧١ اعضا هیات علمی دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.

شایان ذکر است که دانشگاه علم و فناوری مازندران در این ارزیابی، با کسب  ١۴١ امتیاز رتبه ٣۶ را در بین کلیه دانشگاه های کشور (اعم از پزشکی و غیرپزشکی، آزاد و پژوهشگاها) کسب نموده است.

ریاست، اساتید و کارکنان دانشگاه علم و فناوری مازندران، کسب این عنوان و افتخار ارزشمند را به این ایشان تبریک عرض نموده و برای این عزیز، آرزوی توفیق روزافزون دارند.