Skip to content

تاکید نماینده شرق استان بر لزوم حمایت ، تقویت و تثبیت دانشگاه علم و فناوری مازندران

در جلسه‌ی شورای دانشگاه با حضور معاون وزیر علوم مطرح شد ..

در بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پنجشنبه گذشته با حضور دکتر شریعتی، نماینده مردم فهیم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای دانشگاه برگزار گردید؛ ریاست و مسئولین دانشگاه به ارائه دستاوردهای دانشگاه پرداختند. دکتر رحیمی ضمن تمجید از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه بر لزوم تقویت این نهاد علمی تاکید نمودند. 

همچنین دکتر شریعتی، نماینده محترم شهرستان بهشهر با تاکید بر لزوم تثبیت دانشگاه، بر ضروریت حمایت و تقویت این نهاد به عنوان قطب علمی شرق استان مازندران تاکید نموده و پیگیری اختصاص دفتر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در سطح شهر بهشهر را در دستور کار قرار دادند.