Skip to content

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه علم و فناوری مازندران با شرکت آب منطقه‌ای مازندران

اتفاقی مهم و راهبردی ...

دانشگاه علم و فناوری مازندران و شرکت آب منطقه‌ای مازندران، تفاهم‌نامه‌ همکاری علمی، پژوهشی و توسعه‌ای امضا کردند.

پس از برگزاری اولین جلسه به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران، چهارشنبه‌ی گذشته شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران میزبان ریاست و دیگر مسئولین دانشگاه علم و فناوری مازندران بود.
 
در این نشست دو طرف به بررسی مفاد همکاری‌های مشترک خصوصا در زمینه‌های مطالعات و پژوهش و بهره‌وری از آزمایشگاه‌های دانشگاه و استفاده از ظرفیت دو مجموعه به منظور پیشبرد و تقویت فعالیتهای حوزه آب و محیط زیست پرداختند.

در خاتمه، دکتر حمید محمدزاده ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران و دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند تا مطابق آن طرفین ضمن تشکیل کمیته‌های مشترک، همکاری خود را آغاز نمایند.

 انجام طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد نیاز، ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره گیری از توانمندیهای طرفین، حمایت و هدفمند نمودن پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت آب منطقه‌ای استان از جمله زمینه های همکاری مشترک مندرج در این تفاهم نامه است.