Skip to content

پیام تبریک دکتر محمدزاده بمناسبت کسب عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر ایرانی توسط دکتر ذکریازاده

کسب افتخار بزرگی دیگر ...

در پی کسب عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر ایرانی توسط دکتر ذکریازاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ دکتر محمدزاده، ریاست دانشگاه پیامی صادر نمود که متن آن به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر علیرضا ذکریازاده

انتخاب شما به عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر ایرانی را به شما و خانواده دانشگاه علم و فناوری مازندران تبریک عرض می کنم. دانشگاه علم و فناوری مازندران به تلاشهای ارزشمند پژوهشی شما مفتخر است. موفقیت و سربلندی روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

حمید محمدزاده
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران