Skip to content

تایید آزمایشگاه‌ فناوری‌های زیست محیطی دانشگاه بعنوان آزمایشگاه معتمد اداره کل حفاظت محیط زیست استان

ظرفیت‌هایی که شکوفا می‌شوند ...

با تلاش‌ها و پیگیری‌های دانشکده‌ی مهندسی شیمی و صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران؛ آزمایشگاه فناوری‌های زیست محیطی که در این دانشکده فعال است، به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران در تعیین میزان آلاینده‌های زیست محیطی صنایع فعال منطقه انتخاب شد.