Skip to content

تشرف دانشجویان دانشگاه علم و فناوری مازندران به مشهد مقدس

یا امام الرئوف ...

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فناوری مازندران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تعداد ۴۲ نفر از دانشجویان دختر را به بارگاه ملکوتی امام هشتم اعزام نمود.
در این اردو که به مدت ۳شب و ۴روز  برگزار شد، دانشجویان با مشارکت حداکثری در برنامه های فرهنگی و معنوی حرم و زیارت امام هشتم لحظات زیبا و به یادماندنی  را برای خود رقم زدند.