Skip to content

درخششی دیگر از ملی پوش پرافتخار دانشگاه، دانشجوی گرامی جناب آقای سیدهادی مداحی

درخششی دیگر از ملی پوش پرافتخار دانشگاه، دانشجوی گرامی جناب آقای سیدهادی مداحی

درخششی دیگر از ملی پوش پرافتخار دانشگاه

کسب مقام دوم آقای سیدهادی مداحی ملی پوش پر افتخار دانشگاه، در مسابقات بین المللی دو میدانی داخل سالن ایران (ماده پرش سه گام) را به جامعه ورزش دانشگاه تبریک عرض می نماییم و از خداوند متعال موفقیت های روز افزون ایشان را خواستاریم.