Skip to content

اطلاعیه سلف با توجه به تعطیلی دانشگاه

مشاهده اطلاعیه ...

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز شنبه،
غذاهای دانشجویان خوابگاهی و غیر بومی طبق روال روزهای تعطیل توزیع خواهد شد و رزرو‌دانشجویان بومی عودت داده می شود،