Skip to content

آزمونهای پایانترم دانشگاه از فردا یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد

مشاهده اطلاعیه ...

پیرو اطلاعیه استانداری مازندران به اطلاع دانشجویان، اساتید و کارکنان ارجمند دانشگاه علم و فناوری مازندران می رساند؛ آزمونهای پایانترم دانشگاه از فردا یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.
همچنین فعالیت تمامی اساتید، کارکنان و بخشهای اداری مرتبط با برگزاری آزمون نیز مطابق گذشته برقرار می‌باشد. 
ساعت کاری دیگر بخشهای دانشگاه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸ تا ١٣ خواهد بود.