Skip to content

اطلاعیه برگزاری امتحان پایان ترم 14011

مشاهده اطلاعیه...

اطلاعیه برگزاری امتحان پایان­ترم 14011

 1. ساعات شروع سانس های امتحانات در نیمسال اول ( 1402-1401) در ساعت های 8:30، 13:00 ، 16 می باشد.
 2. به منظور استقرار دانشجویان در جلسه و برقراری نظم، دربهای ورودی سالن امتحانات 5 دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد.
 3. در صورت عدم حضور به موقع، ورود دانشجویان به جلسه پس از گذشت 15 دقیقه از شروع امتحان انجام خواهد شد.
 4. چنانچه دانشجویی با تاخیر و پس از آغاز امتحان حضور پیدا کرده باشد، تنها در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که با نظر مسئول جلسه هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد.
 5. از سیستم اثر انگشتی برای ثبت حضور دانشجو در سالن امتحان استفاده می­شود. دانشجویانی که تاکنون نسبت به تعریف اثر انگشت اقدام ننموده اند، ساعت یک ساعت قبل از برگزاری آزمون جلوی درب ورودی سالن دانشکده فنی و مهندسی حضور داشته باشند.
 6. پس از ورود به سالن امتحانات و بعد از ثبت اثر انگشت، امکان خروج از جلسه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت و حضور شما حتی با ترک جلسه و یا عدم تحویل برگه امتحان در سامانه ثبت خواهد شد و مطابق مقررات آموزشی اقدام می گردد. لطفا" هنگام ورود، لوازم ضروری و مورد نیاز از قبیل خودکار، مداد، ماشین حساب و ..... را بهمراه داشته باشید.
 7. دانشجویانی که بدهی مالی داشته باشند، می بایست نسبت به تسویه حساب کامل شهریه خود تا قبل از شروع امتحانات اقدام نمایند. لازم به ذکر است کمیته امتحانات هیچ مسئولیتی در قبال ورود به جلسه این دسته از دانشجویان نخواهد داشت.
 8. شماره صندلی دانشجو در هر آزمون در سامانه آموزش (قسمت ثبت نام و آزمون -----> آزمونهای پایان ترم ----> انتخاب ترم -<-- انتخاب 14002 در کادر مربوطه) موجود می باشد. قبل از هر امتحان، از طریق این سامانه شماره صندلی و مکان استقرار خود را مشخص نمائید.

الف- تذکر: حروف انگلیسی در کنار شماره صندلی، صرفا" مربوط به آموزش می باشد و دانشجویان گرامی فقط عدد شماره مندرج را برای هر درس به خاطر داشته باشند.

 1. قبل از استقرار بر روی صندلی، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهند(هرگونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می شود).
 2. دانشجویان از به همراه داشتن وسایل اضافی خودداری نمائید. دانشگاه مسئولیتی در قبال مفقود شدن وسایل شخصی خارج از سالن امتحانات نخواهد داشت.
 3. همراه داشتن هر نوع جزوه، متن نوشته شده، نوشتن مطالب کف دست و ... در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده هر یک از اقلام مذکور مراتب به منزله تقلب محسوب شده و طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 4. بهمراه داشتن هر نوع تلفن همراه، ماشین حساب کامپیوتری، کامپیوترهای جیبی،دستگاهmp3-4 به جز یک ماشین حساب مهندسی مجاز به تشخیص مدرس در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده هر یک از اقلام مذکور مراتب به منزله تقلب محسوب شده و طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 5. از بهمراه داشتن هر گونه وسایل شخصی اعم از کیف، ساک دستی، سامسونت و .... در جلسه امتحان خودداری نمایید.
 6. هر گونه صحبت در جلسه امتحان با هر فردی بغیر از مراقبین تخلف و تقلب بوده و مصداق تقلب محسوب می شود.
 7. تبادل ماشین حساب در کلیه جلسات امتحانی ممنوع بوده و مصداق تقلب محسوب می شود.
 8. نگاه کردن به ورقه دیگری صحبت کردن، رد و بدل کردن هرگونه وسیله ، وجود هرگونه اطلاعات بر دست و پا ، لباس ، مشاجره با مراقبین و پرسیدن سوالات غیرمرتبط در جلسات امتحانی تخلف محسوب میگردد.
 9. در طول برگزاری امتحانات از ترک جلسه بدون هماهنگی با مسئول برگزاری امتحانات یا نزدیکترین مراقب خودداری نموده و تنها پس از پایان امتحان و تحویل برگه بدون هیچ گونه اختلال در جلسه محل برگزاری امتحان را ترک نمایید.
 10. مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند.
 11. نام و نام خانوادگی، شماره صندلی، شماره دانشجویی و نام استاد را برروی تمامی برگه های پاسخنامه و یا اوراق امتحانی بنویسید.
 12. درصورت لزوم برای دریافت پاسخنامه و یا هر برگه اضافی، از مراقب جلسه درخواست نمائید. می­بایست روی برگه دریافتی، اطلاعات مربوط به امتحان و روز برگزاری ثبت گردد. در غیر اینصورت برگه غیرمجاز و تقلب تلقی گردیده و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.