Skip to content

مراسم معارفه ی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 رشته ی مهندسی برق

مشاهده اطلاعیه

مراسم معارفه ی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 رشته ی مهندسی برق  برگزار خواهد شد.

روز دوشنبه 14 آذر 1401  ساعت 14 در کلاس 220 برگزار خواهد گردید.