Skip to content

استفاده از سامانه تغذیه دانشجویان ورودی 1401

مشاهده اطلاعیه ...

قابل توجه دانشجویان ورودی 1401

برای استفاده از سامانه تغذیه لطفا نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید

  1. آدرس سامانه تغذیه https://jeton.mazust.ac.ir می باشد.
  2. نام کاربری شما شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی شما می باشد
  3. برای رزرو غذا لطفا از 48 ساعت قبل اقدام نمایید.
  4. راهنمای سامانه تغذیه در قست اطلاعیه های سامانه تغذیه می باشد.
  5.  ساعت سرو صبحانه و ناهار و شام به شرح ذیل می باشد:

صبحانه:   7 الی 8.30

ناهار: 11.30 الی 13.30

شام: 15.30 الی 17.30

  1. برای دریافت وعده های غذایی به سالن های غذا خوری مراجعه کنید.
  2. حتما کارت دانشجویی خود را به همراه داشته باشید زیرا کارت دانشجویی شما کارت تغذیه نیز می باشد و ملاک ارائه غذا ابتدا رزرو غذا از48 ساعت قبل و سپس کشیدن کارت دانشجویی روی دستگاههای تغذیه می باشد.