Skip to content

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده از مجموعه فرهنگی شهید هاشمی نژاد در ایام امتحانات (دانشجویان پسر)

مشاهده اطلاعیه ...

با توجه به حضوری شدن امتحانات در ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400،  دانشگاه جهت اسکان دانشجویان پسر(برای دانشجویان ورودی 1399 و ماقبل)  مجموعه فرهنگی شهید هاشمی نژاد واقع در عباس آباد بهشهر را با ظرفیت 350 نفر در نظر گرفته است. (غیر از دانشجویان ساکن خوابگاه کوثر)

شرایط استفاده از اسکان(مجموعه فرهنگی) در بازه زمانی امتحانات برای دانشجویان پسر :

  1. فاصله محل اسکان دانشجو تا دانشگاه بیش از ۸۰ کیلومتر باشد. در غیر اینصورت ثبت نام تایید نمی شود.
  2. دانشجویان متقاضی تا تاریخ 1401/03/13 باید نسبت به تکمیل فرم  در سامانه https://seeda.mazust.ac.ir  (فرم الکترونیک -فرم درخواست اسکان برای ایام امتحانات ترم تحصیلی 14002)اقدام نمایند.

**بدیهی است عدم ثبت نام به منزله عدم متقاضی بودن برای اسکان است.**

  1. دانشجویان می توانند از تاریخ 03/23/ 1401 در مجموعه فرهنگی شهید هاشمی نژاد اسکان داشته باشند.
  2. دانشجویان قبل از حضور در مجموعه فرهنگی جهت هماهنگی برای اسکان (واحد یا اتاق ) با خانم احمدی  -کارشناس دانشجویی - تماس بگیرند. 09112265617

4-هزینه محل اسکان-مجموعه فرهنگی شهید هاشمی نژاد  

* دانشجویانی که در بازه زمانی امتحانات می خواهند در مجموعه فرهنگی شهید هاشمی نژاد  اسکان داشته باشند تا تاریخ 1401/03/13نسبت به واریز هزینه به ازاء هر شب مبلغ چهل هزار تومان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که در بازه زمانی امتحانات می خواهند در مجموعه فرهنگی اسکان داشته باشند باید کل هزینه این بازه را پرداخت نمایند.

5-جهت واریز هزینه به سامانه https://workshops.mazust.ac.ir مراجعه نمائید.

عنوان فرم : (ثبت نام از دانشجویان پسر - استفاده از مجموعه فرهنگی شهیدهاشمی نژاد عباس آباد بهشهر -ترم دوم 14002)

نکته خیلی مهم:   محل برگزاری امتحانات و همچنین استفاده از سلف سرویس(صبحانه-ناهار و شام ) برای دانشجویان ساکن در مجموعه فرهنگی در همان محل می باشد.

                                    معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه