Skip to content

اطلاعیه رشته ی مهندسی برق در مورد تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 1398

مشاهده اطلاعیه ...

تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی 98 رشته مهندسی برق

به اطلاع دانشجویان کارشناسی رشته‌ي مهندسی برق ورودی 1398 می‌رساند جهت مشخص نمودن اولویت خود در انتخاب گرایش، فرم تعیین گرایش را تکمیل نموده و فايل تصوير آن را تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 از طريق سامانه‌ي سيدا، به کارشناس آموزش دانشکده (سرکارخانم شباهنگ) ارسال نمایند.

طبق مصوبه گروه آموزشی مهندسی برق، تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی رشته‌ی مهندسی برق به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

الف) تعیین گرایش تخصصی دانشجویان یک بار در سال و پیش از شروع ترم ششم برای کلیه دانشجویان ورودی مربوطه صورت می‌پذیرد.

ب) تعیین گرایش تخصصی، بر مبنای اولویت انتخابی دانشجو و با توجه به امتیاز تحصیلی دانشجو و ظرفیت‌های اعلام شده توسط گروه آموزشی صورت می‌گیرد. امتیاز هر دانشجو به صورت حاصل‌ضرب معدل کل در تعداد کل واحدهای موثر (گذرانده و مردودی) تا پایان ترم چهارم محاسبه می‌شود. بدیهی است که دانشجویان با امتیاز بالاتر، بر طبق اولویت اول خود تعیین گرایش می‌شوند و در صورت تکمیل ظرفیت مجاز در یک گرایش، اولویت دوم به عنوان گرایش منتخب برای دانشجویان با امتیاز پایین‌تر لحاظ خواهد شد.

ج) تعیین گرایش دانشجویانی که فرم تعیین گرایش خود را در مهلت معین شده ارسال نکنند، توسط دانشکده و با توجه به ظرفیت‌های باقی مانده انجام می‌گیرد.

د) در مورد دانشجویانی که ترم‌های گذشته را در سایر دانشگاه‌ها مهمان بوده‌اند و نمرات مربوطه به آموزش دانشکده ارسال نشده باشد، تعیین گرایش آنها با توجه به نمرات موجود انجام خواهد شد. این دسته از دانشجویان تا مهلت مقرر فرصت دارند نمرات خود را از طریق سامانه‌ي سيدا، به کارشناس آموزش دانشکده ارسال نمایند.

ه) برای دانشجویانی که به دلیل مرخصی تحصیلی یا حذف ترم، فاقد چهار ترم کامل هستند، با توجه به امتیاز تحصیلی ترم‌های موجود، تصمیم‌گیری خواهد شد.