Skip to content

لیست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت-سال 1400

ارائه لیست فرصت مطالعاتی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

با توجه به شیوه­‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در جامعه و صنعت و در راستای تحقق اهداف این شیوه­‌نامه  تفاهم نامه­‌هایی فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف منعقد گردید. در این راستا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مذکور کلیه اولویت­‌ها و محورهای تخصصی خود را اعلام نموده­ اند.

اساتید علاقه مند میتوانند با مراجعه به لینک زیر، نسبت به انتخاب اولویت‌ها و محورها اقدام کنند.

فرصت مطالعاتی