Skip to content

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خصوص امتحانات پایان¬ترم دانشجویان در ترم 13992

مشاهده اطلاعیه ....

***این اطلاعیه، پیوسته بروز رسانی می گردد**

 

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در خصوص امتحانات پایان­ترم دانشجویان در ترم 13992

 

با آرزوی سلامتی و همچنین موفقیت برای دانشجویان گرامی در آزمون­های پایان­ترم، اطلاعیه­های برگزاری امتحانات پایان­ترم در این صفحه قرار خواهند گرفت.

 

اطلاعیه شماره 1: اطلاعیه برگزاری امتحان

اطلاعیه شماره 2: اطلاعیه در مورد تمهیدات لازم در هنگام قطع برق احتمالی در زمان برگزاری امتحان

***** اطلاعیه شماره 3: نحوه ی برگزاری امتحان دوم در هفته ی اول امتحانات 13992

***** اطلاعیه شماره 4: لزوم تایید مستندات مربوط به قطعی برق برای شرکت در امتحان دوم
 

 

نکته مهم: شرکت در آزمون نهایی الزامی است. ثبت حداقل یک فایل پاسخ در امتحان به منزله حضور در آزمون ­می­باشد. عدم شرکت در آزمون نهایی بدون علت موجه به منزله غیبت می­باشد.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه علم و فناوری مازندران