Skip to content

انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ورودی 1399

مشاهده اطلاعیه....

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ورودی 1399 می رساند، جهت انتخاب استاد راهنما، تا روز چهارشنبه 24/10/1399 فرصت دارید تا درخواست خود را از طریق سامانه crm به کارشناس رشته (سرکار خانم عالمی) ارسال نمائید.

لازم به ذکر است، درخواست ها باید شامل نام تمام اساتید گرایش مرتبط، به ترتیب اولویت مورد نظر دانشجو باشد. نام اعضای هئیت علمی قابل انتخاب به شرح زیر است:

گرایش سیستم‌های قدرت:

خانم دکتر خودسوز، آقایان دکتر رمضانی، دکتر احمدی، دکتر ذکریازاده، دکتر غلامی

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی:

آقایان دکتر نیاز آذری، دکتر موسوی

زمینه‌های تخصصی هر یک از اعضای محترم هیأت علمی، در جدول زیر ارائه شده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، دانشجویان گرامی می‌توانند از طریق سامانه crm یا ایمیل، با استاد مورد نظر ارتباط برقرار کنند.

زمینه‌های کاری اساتید گرایش قدرت

ردیف

نام استاد

زمینه کاری

۱

آقای دکتر رمضانی

حفاظت سیستم‌های قدرت

بررسی حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت

مطالعات شبکه توزیع انرژی الکتریکی

۲

آقای دکتر احمدی

حفاظت سیستم‌های قدرت

برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر

قابلیت اطمینان شبکه‌های قدرت

3

آقای دکتر ذکریا زاده

شبکه‌های هوشمند انرژی

کاربرد داده کاوی در سیستم‌های قدرت

مدیریت انرژی ریزشبکه ها، خودروهای برقی و منابع تجدیدپذیر

4

آقای دکتر غلامی

شبکه‌های هوشمند

ریز شبکه‌ها

بازار برق

منابع تولید پراکنده

5

خانم دکتر خودسوز

مطالعات در زمینه مدلسازی شبکه قدرت و تجهیزات فشارقوی با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد آنها به صورت مستقل و یا در شبکه

مطالعات در زمینه هماهنگی عایقی در تجهیزات و شبکه قدرت با هدف تحلیل و ارزیابی بهبود شرایط  فنی و اقتصادی

مطالعات در زمینه تحلیل میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در تجهیزات فشارقوی بر پایه روش‌های عددی مبتنی بر نرم افزارهای اجزاء محدود

مطالعات آزمایشگاهی در راستای ارزیابی عملکرد تجهیزات فشارقوی و اعتبارسنجی مدلسازی

مطالعات در زمینه عایق‌های الکتریکی با در نظر گرفتن مواد عایقی و استفاده از تکنولوژی نانو در آنها

مطالعات در زمینه تکنولوژی مواد ابررسانا و کاربرد آنها در تجهیزات فشارقوی با هدف بهبود عملکرد آنها در شبکه قدرت

6

آقای دکتر نیاز آذری

طراحی بهینه و تحلیل و مدلسازی ماشین های الکتریکی و ترانسفورمر

تشخیص خطا و پایش وضعیت و حفاظت ماشین های الکتریکی اعم از ژنراتور ، موتور و ترانسفورمر

طراحی و مدلسازی و تحلیل ساختاری مبدل های DC  به DC

طراحی و تحلیل مبدل های چند سطحی Multilevel Converter

مکان یابی بهینه ادوات انتقال انرژی انعطاف پذیر FACTs و فیلترهای اکتیو

تشخیص خطا در مبدل های الکترونیک قدرت مورد استفاده در سیستمهای قدرت

سیستم انتقال انرژی جریان مستقیم HVDC

تحلیل و مدلسازی روش اجزا محدود در ماشین های الکتریکی و ترانسفورمر

کاربرد ابررسانا در ماشین های الکتریکی

7

آقای دکتر موسوی

الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی مبدل‌ها) و کاربردهای آن در کنترل ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت