Skip to content

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای صنفی -مهر 99

مشاهده اطلاعیه ...

                             

زمان تبلیغات برای کاندیداها: از روز یکشنبه مورخ 1399/07/20الی  سه شنبه مورخ1399/07/22(تا 12 ساعت قبل از روز انتخابات)

زمان برگزاری انتخابات: چهارشنبه 1399/07/23از ساعت 9 صبح الی17

نحوه برگزاری انتخابات: به صورت  الکترونیکی  https://questionair.mazust.ac.ir

تذکر: دانشجویانی که در انتخابات شورای صنفی شرکت نموده و در حال حاضر عضو اصلی کانون ها و یا انجمن های علمی نیز می باشند در صورت انتخاب شدن به عنوان عضو اصلی شورای صنفی، لازم است که از عضویت قبلی خود استعفا دهند.