Skip to content

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران که در ترم 991 کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند

مشاهده اطلاعیه ...

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران که در ترم 991 کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند

 

  1. دانشجویانی که در ترم 991 درس پروژه را اخذ نموده اند، تا  تاریخ  99/07/05  فرصت دارند تا با ارسال پیام از طریق سامانه crm  به استاد پروژه خود، نسبت به انتخاب موضوع پایایان نامه اقدام نمایند. همچنین تا تاریخ  99/07/10 فرصت دارند تا با هماهنگی استاد راهنما، فرم موضوع پروژه را تکمیل کرده و فایل تصویر (اسکن واضح) آن را به کارشناس رشته ارسال نمایند. بدیهی است مهلت فوق قابل تمدید نبوده و در صورت عدم اقدام از سوی دانشجو، واحد درسی فوق از انتخاب واحد حذف خواهد شد.
  1. دانشجویانی که در ترم 991 درس کارآموزی را اخذ نموده اند، تا تاریخ  مورخ 99/07/10 فرصت دارند تا نسبت به انجام کارهای مربوطه (تکمیل فرم درخواست واحد کارآموزی مربوطه و ثبت نام در سامانه ملی کاراموزی  و دریافت کد و.....) اقدام و فایل تکمیل شده آن از طریق  crm به کارشناس رشته ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع، باعث حذف درس خواهد شد.

فایل  صورتجلسه گروه که در آن استاد پروژه و کارآموزی دانشجویان مشخص گردیدند

فایل درخواست واحد کارآموزی