Skip to content

آغاز نظرسنجی از اساتید نیمسال دوم 99-1398 از 29 اردیبهشت 99 و لزوم شرکت کلیه دانشجویان

الزام شرکت کلیه دانشجویان در نظرسنجی اساتید نیمسال دوم 99-98

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلیه دانشجویان موظفند از تاریخ 29 اردیبهشت الی2 خرداد ماه 98 با مراجعه به سامانه نظرسنجی در نظرسنجی اساتید نیمسال دوم 99-98 شرکت نمایند.

لازم به ذکر است شرکت در نظرسنجی اجباری بوده و عواقب ناشی از عدم شرکت در نظرسنجی بر عهده  دانشجو می باشد.

http://vote.mazust.ac.ir